Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 

- posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA,
- posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,
- posiadania broni pneumatycznej,
- posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

PODSTAWA PRAWNA:

Dz.U. 2012 poz. 576
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji.